Over deze site

Iedereen wil een betere wereld. Dat bereiken we alleen door te werken aan duurzaamheid, ofwel door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO), ofwel door rekening te houden met de 3 P’s (People, Planet, Profit), ofwel door onze footprint te verkleinen. Hoe je het ook noemt: alleen door bewust om te gaan met onze omgeving kunnen ook onze kinderen en hun kinderen genieten van deze planeet.

Duurzaamheid staat of valt met een goede communicatie, denken wij. Want wie beter communiceert, kan zijn of haar duurzame ambities beter over het voetlicht brengen. En dat is – min of meer automatisch – ook goed voor de wereld van morgen.

Maar hoe doe je dat, communiceren over duurzaamheid? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een stuk ingewikkelder dan vertellen dat bijvoorbeeld jouw tomaat goedkoper of lekkerder is dan de andere. Dat komt onder meer doordat veel mensen een beetje ‘duurzaam-moe’ zijn, greenwashing op de loer ligt en – vooral doordat duurzaamheid een veelomvattende term is. Het is een dashboard met wel duizend knopjes.

De makers van deze website zijn betrokken bij de tuinbouw. En wij vinden dat zowel de gehele sector als individuele bedrijven steun verdienen op het gebied van duurzaam communiceren. Daarom deze website. Op deze website zoeken we naar antwoorden op vragen als (in willekeurige volgorde):

  • wat is de beste communicatiestrategie?
  • welke rol speelt vormgeving?
  • wat doen we in het geval van een crisis?
  • welke taal gebruiken we?
  • welk effect heeft duurzaamheid op ons imago?
  • hoe borgen we duurzaamheid en de communicatie daarover in onze organisatie?
  • welke risico’s lopen we door te communiceren over duurzaamheid?

Onze ambitie? Er mede voor zorgen dat tuinbouwbedrijven (en/of de gehele sector) een stapje verder kunnen zetten op de duurzaamheidsladder. Zodat zowel zij als de wereld van morgen ervan profiteren. We hopen dus dat ook deze website de wereld een stukje beter maakt. Dat mag je hoogdravend noemen, maar het is wel oprecht.

Redactie

De redactie van Tuinbouwverhalen wordt gevormd door Michiel Cappendijk en Mario van Vliet. Meewerken? Dat kan.