Handig te weten: CO2-prestatieladder en MVO-prestatieladder

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Misschien wel eens van gehoord: de CO2-prestatieladder of de MVO-prestatieladder. Twee verschillende systemen, maar met enige overlap. Een overzicht.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder brengt de CO2-uitstoot van een bedrijf in kaart, zowel als het gaat om eigen werkzaamheden als om projecten. Met de ladder zijn vijf niveaus in kaart te brengen:

  • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
  • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
  • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
  • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
  • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Over de CO2-prestatieladder is een handboek verschenen. Bedrijven die voldoen aan de ladder kunnen zich laten certificeren.

Meer informatie vind je op een website als www.co2-prestatieladder.info en www.MVODatabase.nl.

MVO-prestatieladder

De MVO-prestatieladder heeft drie kernonderdelen:

  • MVO-managementsysteemeisen: eisen aan een managementsysteem voor de invoering en ontwikkeling van MVO. Stakeholdermanagement en MVO-indicatoren dienen in dit MVO-managemensysteem geborgd te zijn door bijvoorbeeld MVO-procedures vast te leggen en verbetering te monitoren.
  • Stakeholdermanagement: er dient aantoonbaar afstemming te zijn met en verantwoording te worden afgelegd aan de belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie.
  • MVO-indicatoren: 33 MVO-indicatoren zijn onderverdeeld in 7 MVO-kernthema’s (dezelfde 7 als de MVO-kernonderwerpen uit ISO 26000). De relevante MVO-indicatoren voor de desbetreffende organisatie dienen geborgd te zijn in het MVO-managementsysteem.

Ook deze prestatieladder heeft verschillende niveaus: van het opstapniveau tot het niveau waarbij met stakeholders MVO-doelen worden aangescherpt en ontwikkeld.

Meer informatie vind je op een website als www.iso26000scan.nl en in het handboek van de website www.certificeringsadvies.nl.

Verschillen

De MVO-prestatieladder is dus breder dan de CO2-prestatieladder: bij de MVO-prestatieladder komen ook bijvoorbeeld het personeelsbeleid, mensenrechten, milieu (incl. CO2) en financiële aspecten aan bod. De CO2-prestatieladder is echter de meest gebruikte: vele honderden bedrijven hebben dit certificaat behaald.

Meer richtlijnen en certificeringen

Een volledig overzicht van MVO-richtlijnen en -certificeringen vind je op de website van www.MVODatabase.nl.

 

 

Mario van Vliet
Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Mario van Vliet

Author: Mario van Vliet

Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×