Hoe schrijf je een MVO-jaarverslag?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Steeds meer bedrijven en organisaties schrijven een MVO-jaarverslag. Er zijn zelfs sectoren die zo’n verslaglegging maken: zo produceerden Michiel Cappendijk en ik het maatschappelijk jaarverslag voor de bloemen- en plantensector over de jaren 2012 en 2013.

Wat wel, wat niet?

Het maken van zo’n MVO-jaarverslag voelt anders dan het maken van een ‘gewoon’ of een financieel jaarverslag. Want wat je er wél in, en wat niet? Betrek je externe partijen (de zogenoemde stakeholders) bij de inhoud van het verslag? Of eigenlijk: waar begin je?

Startpunt

Een goed startpunt is GRI, de meest gebruikte methode om een maatschappelijk verslag te maken (bekijk de Nederlandse GRI-vragenlijst). Bovendien vind je her en der op internet vind je goede tips (natuurlijk ook op Tuinbouwverhalen).

Gratis e-book

MVOConsultants maakte een prettig e-book met als titel ‘Hoe schrijf ik een MVO jaarverslag‘. Dat boek is gratis te downloaden na registratie. Voor iedereen die daarin geen zin heeft de high lights:

Stap 1: het startpunt

Alles heeft een begin, zo ook een MVO-verslag. Stel een team samen dat steun krijgt van het management, maak een duidelijke planning.

Stap 2: informatie verzamelen

Verzamel eerst algemene informatie over je bedrijf. Als je werkt volgens de GRI-methode, moet het bedrijf namelijk volgens bepaalde standaarden omschreven worden. Je kunt daarbij denken aan een verklaring van de hoogstbevoegde binnen het bedrijf.

Stap 3: het veldwerk

Verzamel informatie die specifiek op MVO betrekking heeft. Maar niet alleen dat, dit is ook het moment om stakeholders te inventariseren. Presenteer de eerste bevindingen aan de rest van het bedrijf, want de kans bestaat dat je zaken over het hoofd ziet.

Stap 4: communicatie

De communicatie rondom het verslag begint al voor de afronding. Betrek interne en externe belanghebbenden. Stel de externen vragen als:

  • Wat verwacht u van ons op het gebied van MVO?
  • Welke associaties met MVO heeft u bij onze organisatie?
  • Welke verantwoordelijkheid vindt u dat wij moeten nemen met betrekking tot de sociale aspecten, milieu-aspecten? of financiële aspecten?
  • Bent u van mening dat onze organisatie momenteel maatschappelijk verantwoord onderneemt?

Stap 5 en 6: rapporteren, beleid en acties

Alle verzamelde informatie moet worden gerapporteerd. Maar die rapportages zijn geen eindpunt, maar een nieuw startpunt. Vraag dus het management naar mogelijke maatregelen op punten die eerder als relevant zijn bestempeld, maar uit bijvoorbeeld het overleg met stakeholders geen voldoende kregen.

Stap 7: het verslag

Het daadwerkelijke verslag is het eindpunt van het proces, maar is ook weer een startpunt. Want het verslag is de blauwdruk voor onder meer interne en externe communicatie en voor de verslaglegging van volgend jaar.

 

Mario van Vliet
Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Mario van Vliet

Author: Mario van Vliet

Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×