Wat vindt de burger eigenlijk van duurzame energie?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

De energietransitie is ‘hot’. Vooral in de tuinbouw wordt veel tijd, geld en energie gestoken in onder meer duurzame energieopwekking. Maar wat vindt de burger eigenlijk van duurzame energie? ‘Men is in zeer grote mate voorstander van een wat lagere welvaart voor de korte termijn door duurzame energie als dit op lange termijn meer welvaart oplevert’, blijkt uit onderzoek door Motivaction, in opdracht van het ministerie van EZ. Maar; ‘Een kleine minderheid plaatst energie in de top-5 van thema’s waarop dringend veranderingen nodig zijn.’

Gezondheids- en ouderenzorg

De gemiddelde burger heeft dus een wat ingewikkelde houding ten aanzien van energie. Als je het op de man af vraagt, dan vindt iedereen de verduurzaming van energie belangrijk. Maar weer niet zo belangrijk als bijvoorbeeld gezondheids- en ouderenzorg, veiligheid, immigratie en integratie, en werkgelegenheid. Wel is de burger zich bewust dat de transitie naar duurzame energie CO2-emissies kan reduceren. Slechts één op de tien Nederlanders vindt de energietransitie nutteloos.

Te optimistisch beeld

Daarbij komt dat de burger denkt dat Nederland al een stuk verder is met de transitie naar een duurzaam energiesysteem dan werkelijk het geval is. ‘Zo denken Nederlanders dat maar ongeveer de helft van het huidige verbruik energie uit fossiele bronnen betreft, terwijl dat circa 90% is. En ze denken dat ruim een derde duurzaam is, terwijl dat nu 5,6% is.’

Gevoel van urgentie

Dat verkeerde beeld kan volgens Motivaction het gevoel van urgentie verzwakken, en zo een drempel vormen voor het behalen van de doelstellingen. Het onderzoeksbureau pleit daarom voor een dialoog met de maatschappij. Tijdens die dialoog moet de overheid aan burgers duidelijk maken waarom de overheid de energietransitie belangrijk vindt. De overheid moet zich daarbij neutraal opstellen: ‘Niet dat opgeheven vingertje’, ‘Duidelijk maken dat de overheid echt naar ons luistert en er iets mee doet’ en ‘Speel niet alle ballen op de burger. Maak duidelijk hoe de balans ligt ten opzichte van bedrijfsleven, energiebedrijven en overheid.’

Gespreksonderwerpen

Onderwerpen die volgens Motivaction aan bod moeten komen tijdens de dialoog zijn:

  • Noodzaak om CO2-uitstoot te beperken.
  • Het leefmilieu en de invloed daarop van verduurzaming van het energiesysteem.
  • De gevolgen als we niets doen aan verduurzaming. Impact op de gezondheid. Toekomstscenario’s.
  • Mogelijkheden om zuiniger om te springen met energie. Wat je als burger zelf kunt doen.
  • Locaties windmolens.
  • Mondiale (impact temperatuurstijging) en internationale aspecten (verdragen, afspraken).
  • Uitleg energiesysteem. Herkomst olie en gas. De verschillende energiebronnen. Hoe is de prijs opgebouwd?
Mario van Vliet
Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Mario van Vliet

Author: Mario van Vliet

Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×