Merken in Morgenwereld (Jansen & Verhagen)

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Jansen MerkenKantelprofessor Jan Rotmans schreef het al: we zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Die transitie is ook het uitgangspunt van het essay dat Michel Jansen & Herman Verhagen (van Morgenwereld) schreven: ‘Merken in Morgenwereld’.

Aspirationals

Hoe die transitie eruitziet voor bedrijven en merken? Bedrijven die het meest investeren in marketing worden gezien als het minst betrouwbaar, schrijven Jansen & Verhagen. Door wie? Door een enorme groep consumenten: de ‘Aspirationals’. “Deze groep – vaak jong, urbaan, optimistisch en sterk aanwezig in opkomende markteconomieën – omvat wereldwijd 2,5 miljard mensen, wat overeenkomt met 36% van alle consumenten.”

Kloof

Het zijn dus niet de geitenwollensokkendragers die duurzaamheid doen slagen, het zijn moderne consumenten. “Aspirationals bieden hoop op het dichten van de kloof tussen voorlopers en peloton. […] Wie duurzaam gedrag wil normaliseren en opschalen, moet de Aspirationals inspireren.”

Vertrouwen

Hoe kijken die consumenten tegen merken? “Volgens een steekproef onder 134.000 personen uit 23 landen gelooft slechts één op de drie mensen (32%) dat merken eerlijk communiceren. Meer dan de helft (54%) heeft geen vertrouwen in merken en de meeste mensen vinden het niet erg als 73% van de merken verdwijnt.”

Oog voor de samenleving

Tijd voor verandering dus. Jansen & Verhagen: “Voor merken betekent dit dat zij een andere rol moeten gaan vervullen om ook in de toekomst relevant en inspirerend te kunnen zijn. […] Van het merk (wordt) verlangd dat het oog heeft voor de samenleving en er een bijdrage aan wil leveren in plaats van er alleen maar van te profiteren. Consumenten willen dat merken proactief maatschappelijke vraagstukken oppakken en erop letten dat ze de samenleving geen schade toebrengen.”

A concept that drives society

Merken zullen moeten veranderen van ‘a concept that drives business’ naar ‘a concept that drives society’. Ofwel: een merk met een ziel. Dat betekent onder meer de volgende transities:

Van -> Naar
Belofte -> Intentie
Eigenbelang -> Gedeeld belang
Verleiden -> Enthousiasmeren
Extrinsieke motivatie -> Intrinsieke motivatie
USP’s  -> Maatschappelijke mijlpalen

Gratis

‘Merken in Morgenwereld’ is een leuk, leerzaam, inspirerend en vooral eerlijk boek over het merk van morgen. En het mooie is: ‘Merken in Morgenwereld’ is gratis te downloaden.

Mario van Vliet
Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Mario van Vliet

Author: Mario van Vliet

Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×