Van wiskundeknobbel tot duurzame volksmythe

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Duurzaamheid, wat is dat eigenlijk. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken, heb ik duurzaamheid gesimplificeerd tot de volgende formule:

D=(M*BK*TV)/$

D = impact op je omgeving

M = Mens: elk Mens en dus elke ondernemer is intrinsiek duurzaam. Er zit geen kwade opzet in zijn of haar handelen of om de omgeving nadeel te laten ondervinden. Sterker nog ik denk dat een ondernemer bij voorkeur met een leuke club mensen mooie en eerlijke producten wil maken. M is een constante en die zet ik op 100%.

BK = Bewustzijn en Kennis: maar is die mens of ondernemer voldoende bewust van zijn impact op die omgeving. Historisch zijn er vanuit nobele en destijds weloverwogen geachte al vele ongelukken gebeurd. Daarbij heb ik het niet specifiek over tuinbouw, maar denk aan dat handige gebruik van asbest in gebouwen, landbouwgif of industrielozingen in de rivieren. Dat bewustzijn en de erbij horende kennis is nooit 100%.

$ = economische druk: de schoorsteen moet roken. Een freudiaanse uitspraak bij deze constante van economische druk. Wanneer prijs een te grote druk veroorzaakt wordt in de kosten gesneden. Zaken die wettelijk niet verplicht zijn, worden achterwege gelaten. Dan maar wat minder scholing van het personeel of laten we die nieuwste zuinige vrachtwagen dan maar niet kopen. De economische druk wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10 en wordt afgeleid van de rendementscijfers.

TV = Tuinbouwverhalen of Van Vliet-Cappendijk coëfficiënt: hoe meer tuinbouwverhalen, verteld door de ondernemer, hoe groter de kans dat die ondernemer feedback krijgt van zijn omgeving en hoe groter de kans dat hij zijn bedrijfsvoering daarmee kan verbeteren. Misschien dat andere ook wel spontaan mee gaan schrijven. In dat geval wordt de formule complexer en misschien wel onbeheersbaar, het verhaal wordt echter steeds beter of verwordt tot een duurzame volksmythe.

Michiel Cappendijk
Onafhankelijke en open persoonlijkheid met ervaring in programmamanagement, public affairs en beleid. Integraal denker gericht op het realiseren van verandering in een multi-stakeholder omgeving.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Michiel Cappendijk

Author: Michiel Cappendijk

Onafhankelijke en open persoonlijkheid met ervaring in programmamanagement, public affairs en beleid. Integraal denker gericht op het realiseren van verandering in een multi-stakeholder omgeving.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×