Kan de agrarische sector het wereldvoedselprobleem oplossen?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

De tuinbouw heeft de kennis, expertise en middelen om het wereldvoedselprobleem op te lossen, wordt vaak gesteld tijdens tuinbouwbijeenkomsten. Een mooi statement. Een statement op het scherpst van de duurzame snede. Als de sector daarin inderdaad slaagt, dan is de maatschappelijke rol in één klap duidelijk.

Twee vragen

Bij deze claim zijn twee vragen relevant: a) is het een reële claim, en b) is deze oprecht? Over die laatste vraag schreef Michiel Cappendijk eerder een mooi artikel op deze website: ‘9 miljard mensen voeden’: geloof je het zelf?’

Ja, mits

Over de eerste vraag gaat de uitgave ‘Toekomst zoekt boer’ uit 2014 van Edwin Raalte. Het antwoord: ja, mits…

Productie verhogen

“Boeren en tuinders voorzien de wereld van voedsel; zij hebben de ervaring en kennis om veel van de uitdagingen die ons te wachten zijn te overwinnen”, stelt Raalte. Dat vraagt allereerst een productieverhoging. “Om steeds meer mensen die steeds langer leven en steeds welvarender worden te kunnen voeden, moeten agrariërs de wereldwijde voedselproductie met met minstens 60 tot bijna 100% verhogen”, stelt Raalte.

6 S’en

Naast de productie heeft de agrarische sector nog enkele uitdagingen, namelijk op het gebied van land- en waterschaarste, duurzaamheid, bedrijfsopvolging, de productieketen en wetenschappelijke innovaties. Zes uitdagingen in totaal; samen zijn zij de 6 S’en van de voedselzekerheid: Soil, Sustainability, Succession, Supply chain, Science en Social engineering.

Voedselverspilling

Een treffend voorbeeld van een van de 6 S’en: de supply chain. Er gaat te veel voedsel verloren, aldus Raalte. “Een derde tot de helft van al het voedsel wereldwijd wordt verspild, voldoende om twee miljard mensen te voeden.”

Economie

Overigens gaat voedselzekerheid niet alleen om eten, maar ook om economie. “De landbouwsector vormt de motor van de economische groei. Vrijwel nooit is het voorgekomen dat een land armoede te boven gekomen is zonder de productiviteit van de landbouw te verhogen.”

Liefde

‘Toekomst zoekt boer’ is leerzaam en inspirerend (alleen al door de interviews met agrariërs wereldwijd). Bovendien heeft het de mooiste zin die ik sinds jaren tegenkwam. “Duurzaamheid kan verwarrend zijn, net als liefde.” (Met als toelichting: “Duurzaamheidscriteria kunnen met elkaar conflicteren en de meningen van verschillende stakeholders over één enkel criterium kunnen zeer uit elkaar lopen.”)

 

Mario van Vliet
Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Mario van Vliet

Author: Mario van Vliet

Mario van Vliet is tekstschrijver, communicatieadviseur, trainer en auteur, met name op het gebied van tuinbouw, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×