Wereldexposities niet van deze tijd?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×

Volgende maand wordt in Milaan het Urban Food Policy Pact getekend door meer dan 50 grote internationale steden. Denk hierbij aan New York, Dubai, Moskou en Dakar. Dit pact wordt vervolgens aangeboden en in ontvangst genomen door de Verenigde Naties en andere internationale NGO’s. Vooralsnog verwacht men dat secretaris generaal Ban Ki-moon hierbij zelf aanwezig is: een krachtig communicator met veel en langdurige impact. De vraag is daarom gerechtvaardigd waarom de Nederlandse tuinbouw hierbij niet betrokken wil zijn.

Urban Food Policy Pact

Het Pact komt er kort gezegd op neer dat de steden claimen dat voedselissues niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid is van regeringen, ngo’s en universiteiten. In hun optiek zijn bij uitstek steden het beste in staat om voedselissues aan te pakken. Het Pact vormt één van de belangrijkste legacy’s van de wereldexpositie in Milaan.

If mayor’s rule the world

Het Pact is kenmerkend voor de trend waarin er een verschuiving plaatsvindt van landen naar steden als belangrijkste politieke macht. In het boek ‘If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities’ (te koop in de boekwinkel) wordt deze trend messcherp onderbouwd door Benjamin Barber. In Nederland is dit merkbaar doordat planologisch en economisch beleid het domein is geworden van grote steden, in plaats van de nationale staat. Hoewel de tuinbouw zeker aandacht besteed aan deze trend, is hun focus nog sterk top down, waarbij het ministerie of het kabinet het hoogste doel is in de beleidsbeïnvloeding. Mogelijk dat zij de trend wel zien, maar er geen heil in zien, zoals ook erkende wetenschappers als Andrés Rodríguez-Pose tijdens een lezing bij Platform31 betogen.

Oplossingen gevraagd

Hoe dan ook is het Pact een realiteit en in zekere zin ook een internationale roep om hulp bij het maken van voedselbeleid en het creëren van oplossingen. En juist bij dat laatste ligt de ambitie van de Nederlandse tuinbouw: internationale maatschappelijke meerwaarde door een bijdrage aan het oplossen van voedselschaarste, voedselkwaliteit en eetgedrag. In de diverse visies van het Greenport Holland pakt men dat weliswaar nog wat te licht op; Nederland heeft daarin de oplossingen voor alle problemen en dat is natuurlijk een beetje overdreven. In het Urban Food Policy Pact claimen de steden overigens op een zelfde manier dat ze verantwoordelijk zijn voor alle problemen en er iets aan willen doen. En laten we bij dat iets nou eens beginnen.

Niet alles maar iets

Wat zou het mooi zijn als tijdens de ondertekening de Nederlandse (land- en) tuinbouwsector vertegenwoordigd zou zijn. Bijvoorbeeld door een type als Henk Ovink, een economisch diplomaat voor de watersector. Iemand die tijdens de ondertekening, het hoogtepunt van de politieke communicatie, kan zeggen tegen de burgemeesters van New York, Dubai, Moskou of Daka:, laten we er eens verder over praten, schikt volgende week?

Floriade Amsterdam-Almere als kapstok

Maar pakt Joop de Tuinder de trein naar Milaan, of is Nederland eigenlijk wel echt een relevante partij bij de in het Pact benoemde voedselissues. Inderdaad heeft Nederland veel kennis en een lange traditie in de land- en tuinbouw. Echter, er is in totaliteit nog altijd meer kennis buiten Nederland dan binnen Nederland. De focus zou dan ook niet langer moeten zijn om de 1% Nederlandse kennis te verkopen (roeptoeteren), maar om de overige 99% buitenlandse kennis aan ons te verbinden (communiceren).

Het Urban Food Policy Pact is een middel om netwerken (steden) en kennis aan elkaar te verbinden. Milaan had een legitimiteit om dit initiatief te nemen omdat zij de wereldexpositie organiseert. Het feit dat zoveel grote steden en relevante NGO’s meedoen bewijst de kracht van een wereldexpositie. Het is geloofwaardige communicatie. En laat Nederland nou net ook zo’n wereldexpositie organiseren in 2022 in Almere, waarbij het accent ligt op feeding the city.

Seminar

Daarom heeft de gemeente Almere het initiatief genomen om samen met Milaan een officieel seminar te organiseren over hoe de uitvoering van dit Pact eruit gaat zien. Met andere woorden, in de ochtend van 16 oktober ontvangt Ban Ki-moon het Pact en in de middag vindt dit seminar plaats. En wellicht dat al die steden en NGO’s het dan een goed idee vinden om van het Urban Food Policy Pact een zevenjarig programma te maken. Zeven jaar om met elkaar te communiceren over voedselissues. En misschien willen ze zich in die periode ook allemaal inzetten om er een succes van maken. En misschien wordt dat succes dan in 2022 gevierd bij de Floriade Amsterdam-Almere en maken we daar van 1% kennis 100% kennis. Is dat geen kans op business en is daar de Floriade toch ook niet voor bedoeld?

Zijn wereldexposities niet van deze tijd

Wereldexposities zijn nog steeds van deze tijd, maar ik vraag me al langer af waarom de Nederlandse tuinbouw zo weinig met haar eigen wereldexpositie doet. Almere heeft de bal op de stip gelegd, tijd voor een Panenka door de tuinbouw.

 

 

Michiel Cappendijk
Onafhankelijke en open persoonlijkheid met ervaring in programmamanagement, public affairs en beleid. Integraal denker gericht op het realiseren van verandering in een multi-stakeholder omgeving.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×
Michiel Cappendijk

Author: Michiel Cappendijk

Onafhankelijke en open persoonlijkheid met ervaring in programmamanagement, public affairs en beleid. Integraal denker gericht op het realiseren van verandering in een multi-stakeholder omgeving.

Deel dit bericht
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- 0 Flares ×